Publikacje naukowe. Wyniki a nie proces.

"Publikacje Naukowe". Wyniki a nie proces

info@spubl.pl

Kompania „Publikacje Naukowe” stale przeprowadza monitoring i analityczną ocenę ważnej dla badawczego koła informacji, toż dla wygody naukowców przygotowaliśmy listę czasopism Scopus\ Web of Science Polski. Opowiemy dokładniej o możliwościach tej tablicy i jej układania.

Jak naukowcy mogą wykorzystać informacje zawarte w tabeli?

Mając informacje o liście polskich czasopism w Scopus i Web of Science, naukowcy będą mogli bardziej produktywnie i efektywnie planować własną działalność naukową, co zapewni:

 • Możliwość umiejętnie obrać najbardziej odpowiednią naukową edycję dla publikacji.
 • Lepiej zbadać naukowy potencjał wybranej edycji.
 • Ocenić badawczy potencjał regionu i dynamikę przemiany naukometrycznych wskaźników konkretnych edycji.
 • Zwiększyć ogólną statystykę publikacji w kraju poprzez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych.
 • Ocenić możliwość publikacji w języku narodowym.
Wyświetlone 1-20 z 619 rekordów.
#Nazwa magazynu ISSNIndeksowanieScopus SNIP (2021)Scopus QuartileWoS Core (IF2021)Wos JCI (2021)Wos Core QuartileWydawca Subject area
 
 
1Studies in Second Language Learning and Teaching20835205, 20841965Scopus/WoS2.323Q12.352 (SSCI)1.97Q1Adam Mickiewicz University PressEducation; Linguistics and Language
2Przeglad Gastroenterologiczny18974317, 18955770Scopus/WoS1.948Q10.000 (ESCI)0.64_Termedia Publishing House Ltd.Gastroenterology
3Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research24496499, 20832567Scopus/WoS1.369Q12.675 (SCIE)0.58Q3De Gruyter Open Ltd.Computer Vision and Pattern Recognition; Hardware and Architecture; Information Systems; Modeling and Simulation; Artificial Intelligence
4Biocybernetics and Biomedical Engineering02085216Scopus/WoS1.748Q15.687 (SCIE)1.11Q2Elsevier Sp. z o.o.Biomedical Engineering
5Biology of Sport0860021X, 20831862Scopus/WoS1.569Q14.606 (SCIE)1.23Q1Institute of SportOrthopedics and Sports Medicine; Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation; Physiology (medical); Sports Science
6Applied Mathematics and Nonlinear Sciences24448656Scopus2.392Q2___SciendoComputer Science (miscellaneous); Engineering (miscellaneous); Modeling and Simulation; Applied Mathematics
7Journal of Sustainable Mining23003960, 25434950Scopus1.630Q1___Central Mining InstituteEnvironmental Engineering; Geology; Geotechnical Engineering and Engineering Geology; Pollution; Renewable Energy, Sustainability and the Environment
8Journal of Human Kinetics16405544, 18997562Scopus/WoS1.268Q12.923 (SCIE)0.88Q2Polish Academy of Science, Committee of Physical CulturePhysical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation; Physiology (medical); Sports Science
9Archives of Medical Science17341922, 18969151Scopus/WoS1.224Q13.707 (SCIE)0.77Q2Termedia Publishing House Ltd.Medicine (miscellaneous)
10Logic and Logical Philosophy23009802, 14253305Scopus/WoS1.118Q10.000 (ESCI)1.09_Nicolaus Copernicus UniversityPhilosophy
11Studia Mathematica00393223, 17306337Scopus/WoS1.136Q20.914 (SCIE)0.93Q3Instytut MatematycznyMathematics (miscellaneous)
12Acta Palaeontologica Polonica17322421, 05677920Scopus/WoS0.877Q12.108 (SCIE)0.84Q2Polska Akademia NaukPaleontology
13Acta Astronomica00015237Scopus/WoS0.501Q21.974 (SCIE)0.45Q3Copernicus Foundation for Polish AstronomyAstronomy and Astrophysics; Space and Planetary Science
14Applied Linguistics Review18686303, 18686311Scopus0.971Q1___De Gruyter MoutonLinguistics and Language
15Oeconomia Copernicana23531827, 20831277Scopus/WoS1.406Q16.574 (SSCI)2.15Q1Instytut Badan Gospodarczych/Institute of Economic Research (Poland)Development; Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous); History; Business and International Management
16Oceanologia00783234, 23007370Scopus/WoS1.258Q12.526 (SCIE)0.88Q2Elsevier Sp. z o.o.Aquatic Science; Atmospheric Science; Ocean Engineering; Oceanography
17Journal of Physiology and Pharmacology08675910, 18991505Scopus/WoS0.843Q22.589 (SCIE)0.63Q3Polish Physiological SocietyMedicine (miscellaneous); Pharmacology; Physiology
18Dissertationes Mathematicae17306310, 00123862Scopus/WoS1.365Q21.909 (SCIE)1.05Q1Institute of Mathematics, Polish Academy of SciencesMathematics (miscellaneous)
19Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy1689765X, 23533293Scopus/WoS1.161Q10.000 (ESCI)1.77_Instytut Badan Gospodarczych/Institute of Economic Research (Poland)Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous); Economics and Econometrics
20Demonstratio Mathematica04201213, 23914661Scopus/WoS1.471Q12.093 (SCIE)1.65Q1De Gruyter Open Ltd.Mathematics (miscellaneous)

Scopus: lista czasopism

W celu sporządzenia listy czasopism Scopus Polski wykorzystano materiały z bazy naukometrycznej, informacje z profili publikacji naukowych, a także informacje z rankingu Scimago Journal Rank.

Czasopisma Scopus wymienione w tabeli można przeglądać przez:

 • Nazwę edycji.
 • ISSN.
 • Indeksowanie.
 • Wskaźnik SNIP.
 • Kwartyl (Q) według CiteScore.
 • Badawczą dyscyplinę.

Oprócz tego, tabela zawiera link do strony każdej ze wskazanych publikacji indeksowanych w Scopus oraz strony głównej czasopisma.

Рolskie czasopisma w Web of Science

Dla uporządkowywania listy polskich czasopism zindeksowanych w Web of Science wykorzystywały się wiadomości z bazy danych Web of Science Core Collection, Master Journal List, Journal Citation Reports.

Listę czasopism Web of Science można sortować według:

 • Nazwy.
 • ISSN.
 • Indeksowania.
 • Impact Factor (w odniesieniu do indeksu cytowań Web of Science Core Collection).
 • Wskaźnika Journal Citation Indicator.
 • Kwartyla czasopisma (Q).
 • Dyscypliny wiedzy.

Do każdej wymienionej edycji dodaje się link do jej strony na Liście Czasopism Głównych oraz do strony głównej czasopisma.

Рolskie czasopisma w bazie Scopus

Naukometryczna baza danych Scopus indeksuje tysiące publikacji naukowych z różnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych. Aby czasopismo znalazło się w tej bazie, musi spełniać restrykcyjne kryteria jakościowe oraz przejść przez etapy złożenia, weryfikacji, wyjaśnienia, rewizji decyzji, komunikacji.

Umieszczenie czasopisma w tej bazie nie oznacza, że nie należy już nad nim pracować. Wręcz przeciwnie, tak zaczyna się jeszcze poważniejszy i dokładniejszy etap, który oznacza nieustanną selekcję wysokiej jakości treści, zgodność ze standardami etycznymi, wskaźnikami naukometrycznymi i wiele innego.

Oprócz tego, Scopus na bieżąco co miesiąc monitoruje jakość publikacji naukowych oraz wykluczeń z bazy. Dlatego konieczne jest szczególnie staranne wybranie czasopisma do publikacji.

Na dzisiaj polskie czasopisma w bazie Scopus zajmują czołowe pozycje wśród publikacji naukowych na całym świecie, co wskazuje na wysoki potencjał naukowy i ranking tego typu czasopism.

Web of Science: lista czasopism Polski

Web of Science - jedna z najbardziej globalnych naukometrycznych baz danych, której głębokość cytowań sięga 1900 roku. Rdzeniem bazy danych jest Web of Science Core Collection, który zawiera 7 indeksów cytowań, z których 4 to indeksy czasopism. Aby publikacja znalazła się w jednym z nich, musi spełniać 24 kryteria jakościowe. Jeśli oprócz tego spełni 4 dodatkowe kryteria wpływu, czasopismo będzie włączono w bardziej rankingowy indeks cytowania.

Polskie czasopisma w Web of Science są przedstawione w każdym z 4 wyżej wymienionych indeksów cytowań. Świadczy to o wysokim poziomie rozwoju i autorytecie czasopism naukowych w Polsce.

Zwróćcie uwagę, że tabela zawiera poradniczą informację, wszystkie dane wzięto z oficjalnych zasobów naukometrycznych baz danych. Kompania "Scientific Publications" nie ponosi odpowiedzialność za jakość cytowanych publikacji naukowych, a publikuje tego rodzaju informacje w celu poinformowania zwiedzających strony internetowej i klientów kompanii.

Zamówić usługę indywidualną

X