Publikacje naukowe. Wyniki a nie proces.

"Publikacje Naukowe". Wyniki a nie proces

info@spubl.pl

Dla czego nam ufają?

01
Gwarantujemy wyniki.
Nasza firma jedyna na rynku gwarantuje naukowcom wyniki, a nie chowa się za procesem.
02
Współprace z nami wybierają uczelnie wyższe i instytucje naukowe z różnych krajów.
Firma "Publikacje Naukowe" współpracuje z naukowcami z ponad 45 krajów świata, największymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi na Ukrainie, republice Kazachstan, co jest potwierdzone podpisanymi dokumentami i memorandum.
03
Nasi klienci są chronione prawnie.
Pracujemy przezornie i wyłącznie w granicach przepisów prawnych, zawieramy umowę, gdzie załączamy wszystkie ważne warunki współpracy.
04
"Publikacje Naukowe" to zespół specjalistów.
Zwracając się do nas otrzymujecie zespół profesjonalistów w dziedzinie doradztwa naukowego. Nad materiałem zaczyna pracować duża ilość specjalistów: menedżer personalny, redaktor, specjalista w znalezieniu czasopism i inne. Każdy z nich wypełnia pracę po mistrzowsku.
05
Nam pod siłę każde wyzwanie.
Specjaliści firmy rozwiązuj zadania i wcielają w życie projekty najbardziej trudnego poziomu w czasopismach, które są włączone w Scopus i Web od Science. Nabyte, w ciągu długich lat dzieła publikacji, wiedza, doświadczenie i główne zasady współpracy (zaufanie do klienta, przezorne i otwarte działania) przyczyniają się do pomyślnego rozwiązania problemów o absolutnie dowolnej złożoności. ”
06
Dla naszych klientów najlepsze warunki.
Firma pracuje bezpośrednio z wydaniami naukowymi, instytucjami, naukometrycznymi bazami danych z całego świata, ciągle zwiększa ilość partnerów i rozszerza geografię współpracy. Daje nam to pewność w gwarantowaniu sukcesu publikacji, lepszą cenę i przestrzeganie terminów.
07
Rozwijamy naukę.
Celem priorytetowym naszej firmy jest rozwój dziedziny naukometrii i nauki przez pomoc w doradztwie naukowcom, organizacjom naukowym i uczelniami wyższym. Nasi specjaliści ciągle prowadzą seminarium, webinarium, konferencje, wydają pierwsze na Ukrainie czasopismo o naukometrii "Nauka i metria" organizowują portal dla wszystkich naukowców, żeby rozwijać konstruktywny dialog na tematy aktualne w dziedzinie badawczej.

Zamówić publikacje w czasopiśmie z
BD Scopus/WEB OF SCIENCE

X